Hans Kerk
Bernadette Kerk
Marije Kerk
Erika Espinola y Vasquez
Joris Aarts
Wailet Slim
Annemarie Kluin
Jaqueline van Doorn

JE ZIET WAT JE WILT ZIEN!

Ik ben in 1950 geboren in Enschede en woon sinds 2003 in Deventer. Ik heb jarenlang schilderen als hobby uitgeoefend en in 2005 heb ik bewust gekozen om schilderen als vak uit te gaan oefenen. Ik ben een autodidactische schilder.

Mijn motto is: Ik wil door elk schilderij nog leren, zo houdt mijn ontwikkeling nooit op.

Eigenlijk maak ik mijn schilderijen ‘s nachts in bed. Daar komen fragmenten van beelden, composities, techniek, gevoel en kleuren samen. Bewust of onbewust. De samenvoeging van het geheel zet ik op schilderijen.

De beelden zijn vaak tegenstrijdigheden. In kleur, beeld en emotie.

Mijn schilderijen zijn van psychologisch filosofisch aard of andersom. Ik probeer op mijn schilderijen een emotionele tegenstelling neer te zetten. Een dwaling van mijn gedachten, gevoel en waarneming. Daarmee probeer ik een emotie op te roepen bij de kijker. Omdat het beeld, de eenvoud van kleurgebruik me daarin aanspreekt. Elk schilderij heeft zijn verhaal en geeft een gevoel weer van mijn stemming. Het is mijn impressie van het leven in de expressie weergegeven.

Maar mijn gevoel is niet uniek! Ik ga er van uit dat andere mensen zich daar in kunnen herkennen. Maar ik zet het op doek.